Danh sách tóm tắt bài báo khoa học (cập nhật đến 16/01/2019)

Thứ năm - 27/12/2018 06:32
Mã số
bài báo
Tiêu đề bài báo
001 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, TỈNH KON TUM
002 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI KÌ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
003 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG, TỈNH PHÚ THỌ NHẰM ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
004 XÁC LẬP KHÔNG GIAN TRỒNG CÂY LÂU NĂM TẠI LƯU VỰC HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA
005 TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC TIỂU VÙNG VÙNG TÂY BẮC
006 SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH LANDSAT 8 OLI THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG XÂM NHẬP MẶN TẠI VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG
007 XÁC ĐỊNH VÙNG NGẬP LỤT THÔNG QUA VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH HEC 6 TÍNH TOÁN BỒI LẮNG VÀ NƯỚC DỀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THÁC GIỀNG 1,2
008 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG, TỈNH PHÚ THỌ NHẰM ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
009 PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH AN GIANG TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
010 ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI DU LỊCH VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU
011 GIẢI PHÁP KHAI THÁC CHỢ NỔI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHỤC VỤ DU LỊCH
012 CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU GNSS GIỮA CÁC PHIÊN BẢN RINEX
013 ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO CỦA MÔ HÌNH TRỌNG TRƯỜNG TOÀN CẦU GAO2012 TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM
014 XỬ LÝ SỐ LIỆU TÍCH HỢP HỆ THỐNG VỆ TINH DẪN ĐƯỜNG TOÀN CẦU VÀ HỆ THỐNG VỆ TINH DẪN ĐƯỜNG KHU VỰC
015 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG BÃI BIỂN – ĐẢO Ở QUẢNG NAM PHỤC VỤ QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
016 NÂNG CAO HIỆU QUẢ LIÊN KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI DOANH NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH VIỆT NAM
017 PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT VÀ CHĂN NUÔI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
018 HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH ĐƠN VỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CƠ BẢN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
019 PHÁT TRIỂN SINH KẾ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VEN BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
020 ỨNG DỤNG HỒI QUY BINARY LOGISTIC VÀO DỰ BÁO KHẢ NĂNG CHUYỂN ĐỔI NGÀNH NGHỀ SANG PHI NÔNG NGHIỆP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
021 CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TẠI HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG: THỰC TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG
022 ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ RỦI RO HẠN HÁN VỤ HÈ THU ĐẾN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM
023 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MỘT SỐ CÔNG TY LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
024 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN ĐỊA HÌNH VÙNG VEN BIỂN CỬA SÔNG CỬA ĐẠI, TỈNH QUẢNG NAM
025 ƯỚC TÍNH LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ METHANE TỪ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH THEO HƯỚNG DẪN CỦA IPCC
026 ĐÁNH GIÁ XU THẾ BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT. NHU CẦU SỬ DỤNG VÀ NHỮNG THAY ĐỔI TRONG HÌNH THỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI TỈNH THÁI BÌNH TRONG NHỮNG NĂM QUA
027 NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH THÁI BÌNH TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ THÍCH ỨNG
028 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 4.0: XU THẾ TẤT YẾU TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
029 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI DẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
030 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG Ô LÂU, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030
031 MỘT SỐ CÔNG CỤ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
032 GIẢI PHÁP KHAI THÁC BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN DU LỊCH VÙNG THẤT SƠN, TỈNH AN GIANG THỜI ĐẠI 4.0
033 KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LIÊN KẾT DU LỊCH GIỮA AN GIANG VÀ VÙNG PHỤ CẬN
034 ẢNH HƯỞNG CỦA THAN SINH HỌC VỎ LẠC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA HÀNH LÁ (ALLIUM FISTULOSUM LINNAEUS) TRÊN ĐẤT CÁT PHA Ở THỪA THIÊN HUẾ
035 TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÂY CAO SU VÀ CÂY MÍA TỈNH TÂY NINH
036 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN DU LỊCH CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH THAM QUAN LÃNH THỔ THÁI NGUYÊN - TUYÊN QUANG - BẮC KẠN
037 XEM XÉT NGUYÊN NHÂN NHIỄM MẶN TẠI ĐỒNG MUỐI QUÁN THẺ VÀ ĐỀ XUÂT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
038 QUẢN LÝ CHẤT THẢI NHỰA DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
039 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẦN ĐỀ NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở KHU VỰC MIỀN NÚI TÂY BẮC NGHỆ AN
040 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI DU LỊCH Ở AN GIANG
041 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ NGUY CƠ XÓI LỞ MẠNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ô NHIỄM Ở KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
042 BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN VÀ CỬA SÔNG MIỀN TRUNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN ĐẠI
043 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG CẢNH BÁO LŨ QUÉT TẠI HUYỆN SA PA TỈNH LÀO CAI
044 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ KHÁNH YÊN TRUNG, HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI
045 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU DI DÂN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
046 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA – KHẢO SÁT TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH
047 VỊ THẾ CỦA VỊNH BẮC BỘ ĐỐI VỚI HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG QUỐC VỚI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
048 THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
049 THIẾT KẾ TRÒ CHƠI NHẰM GIÁO DỤC HỌC SINH KIẾN THỨC VÀ NĂNG LỰC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI QUA MÔN ĐỊA LÍ.
050 NHỮNG THÀNH TỰU TRONG PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT DỌC QUỐC LỘ 6 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
051 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÝ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
052 NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỘI NGŨ LAO ĐỘNG DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP
053 TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐẾN ĐÔ THỊ HÓA ĐÀ NẴNG
054 PARADIGM ĐỊA LÍ VIỆT NAM 4.0 : NHẬN THÚC VÀ THỰC TIẾN
055 PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG, XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM DU LỊCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CÁC HUYỆN MIỀN NÚI PHÍA TÂY QUẢNG NAM THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
056 ISRAEL - MÔ HÌNH QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP VÀ KINH NGHIỆM VỚI VIỆT NAM
057 XÁC LẬP KHÔNG GIAN TRỒNG CÂY LÂU NĂM, CÂY HÀNG NĂM CHO NGƯỜI THÁI Ở TỈNH SƠN LA
058 HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI Ở HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN
059 XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI TÍCH THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
VÀ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM LƯU NIỆM SỰ KIỆN 81 NGÀY ĐÊM NĂM 1972
BẰNG  CÔNG NGHỆ GIS, 3D
060 XEM XÉT ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN ĐẾN HỆ SINH THÁI – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP THỦY ĐIỆN THÁC GIỀNG 1 &2 TRÊN LƯU VỰC SÔNG CẦU
061 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC MỎ ANGTIMON VĂN LĂNG, XÃ VĂN LĂNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN
062 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC WEBQUEST THIẾT KẾ DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 11 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
063 HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ SINH THÁI Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
064 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN SẢN PHẨM DU LỊCH SINH THÁI NÔNG NGHIỆP CỦA KHÁCH DU LỊCH. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
065 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI XÃ GIO QUANG, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
066 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ VÙNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH
067 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN
068 ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ NGẬP LỤT KHI XẢY RA SỰ CỐ VỠ ĐẬP NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢO NHAI
069 TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH AN GIANG
070 TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Ở VIỆT NAM
071 ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO BỀN VỮNG Ở HUYỆN KIÊN HẢI, TỈNH KIÊN GIANG
072 ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TÍCH TỤ, TẬP TRUNG RUỘNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM
073 SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC SÔNG MÊ KÔNG CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO : ĐÁNH GIÁ VÀ CHIẾN LƯỢC
074 CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ (CMCN 4.0) : CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC VỚI VIÊT NAM
075 PARADIGM ĐỊA LÍ VIỆT NAM 4.0 : NHẬN THÚC VÀ THỰC TIẾN
076 ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2017
077 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XÓI MÒN ĐẤT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU XÓI MÒN ĐẤT CHO HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI
078 ỨNG DỤNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI (UAV) TRONG PHÁT HIỆN SỰ THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC MẶT ĐƯỜNG BỘ, THÍ ĐIỂM TẠI MỘT SỐ ĐOẠN THUỘC QUỐC LỘ 6, TỈNH HÒA BÌNH
079 SỬ DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC HIỆU CHỈNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ TẠI BIỂN CỬA PHÚ, ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH
080 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH KHÍ HẬU PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI HUYỆN MỘC CHÂU - TỈNH SƠN LA
081 NGHIÊN CỨU CÁC VƯỚNG MẮC KHI THI HÀNH PHÁP LUẬT ĐẤT  ĐAI  2013 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VỀ VẤN ĐỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
082 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÍ, SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
083 GIẢI PHÁP TẬN DỤNG BỨC XẠ MẶT TRỜI XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỢ AN CỰU, THÀNH PHỐ HUẾ
084 THE FINANCIAL AND NATURAL CAPITAL OF HOUSEHOLDS IN THOI BINH COMMUNE (THOI BINH DISTRICT, CA MAU PROVINCE)
085 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ THUỶ SẢN VÙNG LÒNG HỒ THUỶ ĐIỆN SƠN LA TẠI HUYỆN QUỲNH NHAI, SƠN LA
086 GIÁO DỤC KIẾN THỨC ĐỊA LÍ, LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN
087 KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT-ĐỘNG LỰC TIẾN HÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA-HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
088 TÍCH HỢP KIẾN THỨC ĐỊA LÍ VÀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
089 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
090 BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC - YẾU TỐ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG HUYỆN HUYỆN HOÀNG SU PHÌ,, TỈNH HÀ GIANG
091 XÁC LẬP CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA THEO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH DPSIR
092 SỰ PHÂN HÓA MỨC SỐNG DÂN CƯ Ở TỈNH SƠN LA THEO CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
093 ẢNH HƯỞNG CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TỚI NÂNG CAO MỨC SỐNG DÂN CƯ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở TỈNH SƠN LA
094 SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỊA CẦU ẢO (GOOGLE EARTH) TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
095 MỨC SỐNG DÂN CƯ CỦA VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN 2010 - 2016
096 TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN
097 ĐÁNH GIÁ CẢM NHẬN CỦA DU KHÁCH THAM GIA HÌNH THỨC DU LỊCH “CITY TOUR” Ở THÀNH PHỐ HUẾ
098 VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN ĐỊA LÍ 9
099 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
100 TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 9 Ở TRƯỜNG THCS
101 ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN, QUẢN LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MIẾN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI LÀNG NGHỀ ĐÔNG THỌ, THÁI BÌNH
102 TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 10
103 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BẮC QUẢNG BÌNH
104 NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐỊA CHẤT HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM ĐIA LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ QUA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM
105 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP
106 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TỈNH BÌNH ĐỊNH
107 TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
108 NGHIÊN CỨU MỨC SỐNG DÂN CƯ TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG BỐI CẢNH MỚI
109 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT XÃ BÌNH HIỆP, HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
110 TIỀM NĂNG DU LỊCH THỂ THAO MẠO HIỂM ĐẠI TỪ, THÁI NGUYÊN
111 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CÁC HỘ DÂN TỘC THÁI Ở XÃ PÚNG TRA, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA
112 NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ TRONG CÁC HANG ĐỘNG Ở KHU VỰC PHONG NHA-KẺ BÀNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
113 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN Ô NHIỄM TIẾNG ỒN TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2017
114 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ISPRING SUIT TRONG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG E-LEARNING MÔN ĐỊA LÍ.
115 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG Ở HUYỆN ĐẢO CÁT HẢI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CHO HỌC SINH THPT
116 XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG RANH GIỚI MẶN – NHẠT CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỊA VẬT LÝ
117 SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUẢN LÝ BẢO TỒN BIỂN Ở KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM, TỈNH QUẢNG NAM
118 TÍCH HỢP KIẾN THỨC ĐỊA LÍ, LỊCH SỬ TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM Ở TRƯỜNG THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
119 PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA CỘNG ĐỒNG VÀO BẢO VỆ ĐA DẠNG SINH HỌC
120 ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐỊA MẠO DẢI VEN BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH
121 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
122 ỨNG DỤNG THAN SINH HỌC TRỒNG CẢI BẮP TRÊN ĐẤT CÁT PHA Ở XÃ THẠCH LIÊN, HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH
123 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRÍ NHỚ (CARTE MENTALE) TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
124 ĐÁNH GIÁ NHỮNG TÁC ĐỘNG CƠ BẢN SAU CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
125 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG -THỂ HIỆN (IPA) VÀ ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU (MCA) TRONG ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH THÀNH PHỐ SẦM SƠN
126 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
127 PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI CELLULOSE TỪ ĐẤT CANH TÁC VÀ MÙN Ủ BÃ CÀ PHÊ Ở THỪA THIÊN HUẾ VÀ QUẢNG TRỊ
128 NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN ĐẤT PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG, LÂM NGHIỆP Ở HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN.
129 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY CELLULOSE TRONG VỎ CÀ PHÊ CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT Ở THỪA THIÊN HUẾ VÀ GIA LAI
130 MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GÓP PHẦN THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
131 THỰC HIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ GẮN VỚI TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở TỈNH AN GIANG TRONG THỜI GIAN QUA
132 SỰ PHÂN HÓA KHÔNG GIAN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC XÃ NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 - 2016
133 NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020 DO ẢNH HƯỞNG CỦA MỰC NƯỚC BIỂN DÂNG
134 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY LÚA HUYỆN GIỒNG RIỀNG – TỈNH KIÊN GIANG
135 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG CỦA ĐẤT TRỒNG LÚA DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
136 ÁP DỤNG CHỈ SỐ WQI ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT SÔNG GIANH, TỈNH QUẢNG BÌNH
137 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC CHO VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ
138 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI MIỆT VƯỜN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH BẾN TRE
139 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢNSẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2004 - 2016
140 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠI XÃ XUÂN PHỔ, HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH
141 GIẢI PHÁP KHAI THÁC CÁC ĐIỂM DU LỊCH VĂN HOÁ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
142 NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TẠI LÂM ĐỒNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
143 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2017
144 NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG PHÓ VỚI TAI BIẾN THIÊN NHIÊN CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
145 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GẮN VỚI MỘT SỐ MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI Ở HẠ LƯU SÔNG KÔN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
146 HIỆN TRẠNG XÂM NHẬP MẶN VÀ VẤN ĐỀ SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN VEN ĐẦM THỊ NẠI, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
147 THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆM KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐÁ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN
148 KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT-ĐỘNG LỰC TIẾN HÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA-HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
149 XÁC ĐỊNH NHU CẦU TƯỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẤU CHÂN NƯỚC CHO CÂY CÀ PHÊ TỈNH ĐẮK NÔNG
150 PHÂN TÍCH TÍNH BỀN VỮNG SINH KẾ CHO VÙNG CANH TÁC CÀ PHÊ TỈNH ĐẮK NÔNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
151 ĐỀ SUẤT MÔ HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG GẮN VỚI BẢO TỒN RỪNG NGẬP MẶN VÙNG ĐẤT MŨI CÀ MAU
152 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
153 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI CẢNH QUAN NHÂN SINH TỈNH QUẢNG BÌNH
154 ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ BIỂN TỈNH QUẢNG NAM
155 ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LŨ QUÉT TẠI HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI
156 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TẠI CÁC NÚT GIAO THÔNG, KHU DU LỊCH, THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2017
157 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TRONG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM - THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP
158 NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XỬ LÝ BAO BÌ THUỐC BẢO VẸ THỰC VẬT TẠI HUYỆN CƯ'MGAR TỈNH ĐẮK LẮK
159 THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12-TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
160 MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG THẤT SƠN TRONG XU THẾ LIÊN LẾT VÀ HỘI NHẬP
161 NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG ĐẶC SẢN CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
162 NGHIÊN CỨU TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT Ở TỈNH HÀ GIANG
163 NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
164 HƯỚNG NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐỐI VỚI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ QUA BỘ MÔN ĐỊA LÝ
165 GIÁO DỤC STEM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ - TỪ MÔ HÌNH TRONG LỚP HỌC ĐẾN VẬN DỤNG NGOÀI THỰC TIỄN
166 ÁP DỤNG CHỈ SỐ TỔN THƯƠNG TRONG NGHIÊN CỨU SINH KẾ TẠI XÃ CHIỀNG BẰNG, HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA
167 QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ VINH
168 ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TÍCH THỨ BẬC PHỤC VỤ TỔ CHỨC LÃNH THỔ BỀN VỮNG Ở HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH
169 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ SỬ DỤNG NƯỚC SINH HOẠT, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TẠI XÃ XUÂN PHỔ, HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH
170 BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC – YẾU TỐ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG
171 ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) XÂY DỰNG BẢN ĐỒ THOÁI HÓA ĐẤT: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH SƠN LA.
172 NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC GIÁ TRỊ GIÁO DỤC CỦA RTMP
173 NĂNG LỰC DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ – CẤU TRÚC, CHUẨN NĂNG LỰC VÀ THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN. NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
174 CHẤT LƯỢNG MÔ HÌNH HỌC TẬP CHUYỂN ĐỔI THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI MÔI TRƯỜNG – NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH SINH KẾ VACB Ở CẦN THƠ
175 BIẾN ĐỘNG DÂN SỐ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG
176 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠI XÃ XUÂN PHỔ, HUYỆN NGHI XUÂN, TỈNH HÀ TĨNH
177 HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2005 – 2015
178 SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
179 ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT TẠI QUẬN NINH KIỀU TRONG ĐỢT TRIỀU CƯỜNG LỊCH SỬ THÁNG 10/2018
180 THỰC TRẠNG NGẬP ÚNG DO TRIỀU CƯỜNG Ở PHƯỜNG THẢO ĐIỂN, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
181 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THUẬN LỢI CỦA CÁC BÃI BIỂN PHỤC VỤ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG TẠI NAM BỘ VIỆT NAM
182 CHUYỂN ĐỔI HOẠT ĐỘNG SINH KẾ TRÊN VÙNG ĐẤT PHÈN CỦA CÁC NÔNG HỘ TẠI HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH TIỀN GIANG HIỆN NAY
183 XÁC ĐỊNH VÙNG TRƯỢT LỞ ĐẤT TẠI LƯU VỰC SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH SỬ DỤNG KẾT HỢP CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM RADAR VÀ QUANG HỌC
184 PHÂN ĐỊNH VÙNG QUẢN LÝ DINH DƯỠNG CHO ĐẤT TRỒNG LÚA DỰA TRÊN ĐỘ PHÌ CỦA ĐẤT BẰNG CÁCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS.
185 LÝ THUYẾT VỀ QUÁ ĐỘ DÂN SỐ VÀ QUÁ ĐỘ DÂN SỐ Ở TỈNH THANH HÓA
186 XÁC LẬP KHÔNG GIAN TRỒNG CÂY LÂU NĂM TẠI LƯU VỰC HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA
187 XÁC LẬP CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA THEO MÔ HÌNH PHÂN TÍCH DPSIR
188 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG XÓI LỞ, BỒI TỤ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỔ CHỨC LÃNH THỔ BỀN VỮNG VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN HÀ TĨNH DƯỚI SỰ HỔ TRỢ CỦA VIỄN THÁM VÀ GIS
189 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH HOMESTAY TẠI TP CẦN THƠ
190 KHAI THÁC SẢN PHẨM TỪ CÂY DỪA BẾN TRE TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
191 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH SINH THÁI MIỆT VƯỜN TRÊN HỆ THỐNG CỒN TỈNH BẾN TRE
192 ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH SIÊU CAO TẦN SENTINEL-1A KẾT HỢP KHẢO SÁT THỰC ĐỊA XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG NGUY CƠ NGẬP LỤT Ở LƯU VỰC SÔNG LẠI GIANG TỈNH BÌNH ĐỊNH
193 ỨNG DỤNG GIS VÀ AHP ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI KHU VỰC PHONG NHA – KẺ BÀNG, QUẢNG BÌNH
194 XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ QUY NHƠN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM, GIS VÀ MẠNG THÂN KINH NHÂN TẠO
195 PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO TUYẾN HÀNH LANG KINH TẾ LẠNG SƠN – HÀ NỘI
196 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG VỚI CHỦ ĐỀ: KHÔNG GIAN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
197 ỨNG DỤNG GIS VÀ ẢNH LANDSAT 8 THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG LỚP PHỦ MẶT ĐẤT HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
198 HIỆN TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỚI BỜ THỪA THIÊN HUẾ
199 XU THẾ LIÊN KẾT KHÔNG GIAN VÙNG LÒNG HỒ HÒA BÌNH
200 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH TỈNH HÀ GIANG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP
201 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
202 THÁI NGUYÊN - VƯƠN MÌNH TỪ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
203 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NINH-MỘT CỰC TĂNG TRƯỞNG QUAN TRỌNG CỦA VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA BẮC
204 THIẾT KẾ MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP ĐỊA LÍ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
205 LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH BẮC NINH TIẾP CẬN TỪ THỰC TẾ CỦA LÀNG TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ
206 NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT THAY ĐỔI LỚP PHỦ RỪNG LƯU VỰC SÔNG KÔN TỪ TƯ LIỆU ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2A
207 ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN XANH ĐÔ THỊ CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
208 SỬ DỤNG GIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐIỂM TUYẾN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TỈNH HÀ GIANG
209 ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI TRƯỜNG THPT THSP, ĐẠI HỌC CẦN THƠ
210 PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2010-2017
211 GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC VÙNG ĐBSCL TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
212 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGUỒN THU TỪ ĐẤT THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIẾN THỤY, HẢI PHÒNG
213 TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG VỚI CƠ SỞ Y TẾ VÀ DỰ BÁO XU HƯỚNG NHÓM BỆNH
214 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LỸ NỮ CẤP TRUNG TRONG TIẾN TRÌNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
215 HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG GIS, WEBGIS TRONG CÔNG TÁC THIẾT LẬP VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ NHẠY CẢM MÔI TRƯỜNG
216 ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH RỪNG LƯU VỰC SÔNG VU GIA – THU BỒN, TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 1988 – 2017 BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS
217 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG, TỈNH PHÚ THỌ NHẰM ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
218 XÁC ĐỊNH VÙNG NGẬP LỤT THÔNG QUA VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH HEC 6 TÍNH TOÁN BỒI LẮNG VÀ NƯỚC DỀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THÁC GIỀNG 1,2
219  XÂY DỰNG NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG Ở THÀNH PHỐ SƠN LA (MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CẦN THẬN TRỌNG)
220 AGRICULTURAL SOLID WASTE MANAGEMENT AND SOME PROPOSALS FOR ITS IMPROVEMENT: A CASE STUDY OF NGHIA DONG COMMUNE, QUANG NGAI CITY
221 HIỆN TRẠNG TAI BIẾN TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH
222 ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN DU LỊCH NHÂN VĂN TỈNH BÌNH DƯƠNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
223 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC SỐNG DÂN CƯ Ở TỈNH BÌNH ĐỊNH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
224 PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN DU LỊCH KHU VỰC LÒNG CHẢO ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
225 ỨNG DỤNG VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ CỦA THỔ NHƯỠNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
226 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VỀ HẠ TẦNG KHÔNG GIAN PHỤC VỤ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
227  PHÁT TRIỂN SẨN PHẨM DU LỊCH Ở VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA TỈNH NINH THUẬN
228 VỊ THẾ CỦA VỊNH BẮC BỘ ĐỐI VỚI HỢP TÁC PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG QUỐC VỚI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
229 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI DU LỊCH Ở AN GIANG
230 SỨC ÉP CỦA DÂN SỐ TỚI MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG
231 MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG Ở TỈNH BÌNH THUẬN
232 SOCIAL TREND AND POLICY IMPLICATION OF JAPANESE RURAL COMMUNITIES IN THE PAST TWENTY YEARS
233 PHÂN TÍCH TÀI NGUYÊN CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH BÌNH ĐỊNH BẰNG MÔ HÌNH SWOT
234 ĐÁNH GIÁ PHÂN MẢNH RỪNG NGẬP MẶN CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2000 - 2015
235 THÀNH LẬP BẢN ĐỒ MẶN BẾN TRE TỪ ẢNH VỆ TINH SENTINEL-2
236 THIẾT KẾ CÁC CÁC TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC, KĨ NĂNG VÀO THỰC TIỄN
237 NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC
238 TÍNH SỨC CHỨA CHO ĐIỂM DU LỊCH GÀNH ĐÁ ĐĨA Ở PHÚ YÊN
239 USING QUALITATIVE APPROACH TO INVESTIGATE STAKEHOLDERS’ EXPERIENCES OF GOLF-BASED TOURISM DEVELOPMENT IN A PERI-URBAN LANDSCAPE IN VIETNAM
 
 

Nguồn tin: Ban thư ký:

Các mốc thời gian
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay162
  • Tháng hiện tại2,651
  • Tổng lượt truy cập4,343,459
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây