Vietnam National Conference on Geographical Science 2020

Chúng tôi trên mạng xã hội

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỊA LÝ LẦN THỨ XI

Chủ nhật - 14/04/2019 08:05
CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI (Tải chương trình tại đây)
(Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 04 năm 2019)
(Báo cáo viên được tặng 01 cuốn kỷ yếu có bài được báo cáo tại hội nghị)

HỘI THẢO TẬP HUẤN: GIỚI THIỆU VỀ ARCGIS PRO VÀ ARCGIS ONLINE
Thời gian: 8h00 - 17h00, ngày 18 - 19/4/2019
Địa điểm: Phòng máy tính - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
số 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế
HỌP BCH HỘI ĐỊA LÝ VIỆT NAM MỞ RỘNG
Thời gian: 15h00 - 17h00, ngày 19/4/2019
Địa điểm: Hội trường A1 - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
số 77 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế
 
HỘI THẢO KHOA HỌC
Thời gian: 7h30 - 17h30, ngày 20/4/2019
Địa điểm: Số 01 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
BUỔI SÁNG: 7h30 - 11h45 (Hội trường Đại học Huế - Tầng 3, 01 Điện Biên Phủ)
 
Thời gian PHẦN I. KHAI MẠC
07h30 - 8h00 Đón tiếp đại biểu
08h00 - 08h20 Văn nghệ chào mừng
08h20 - 08h30 Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Đoàn Chủ tịch
08h30 - 09h20 PHẦN II. PHIÊN HỌP TOÀN THỂ
Phát biểu khai mạc của GS.TS. Nguyễn Cao Huần, Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam
Phát biểu chào mừng của PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế
- Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế
- Phát biểu của GS.TS. NOMA Haruo, Chủ tịch Hội Địa lý Nhân văn Nhật Bản
- Báo cáo tổng thuật công tác chuẩn bị cho Hội nghị: PGS.TS Hà Văn Hành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học,
Đại học Huế, Phó Trưởng BTC Hội nghị
09h20 - 09h50 Chụp ảnh lưu niệm các Đoàn, nghỉ giải lao

PHẦN III. BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI PHIÊN TOÀN THỂ
(09h50 - 11h45, tại Hội trường Đại học Huế - Tầng 3, 01 Điện Biên Phủ)
Chủ trì:    - GS.TS. Trương Quang Hải (Phó Chủ tịch Hội Địa lý VN)
           - PGS.TS. Lê Văn Thăng (Phó Chủ tịch Hội Địa lý VN)
Thư ký: - TS. Nguyễn Thị Huyền (Trường Đại học Quy Nhơn)
                                - TS. Nguyễn Đăng Độ (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế)
TT Thời gian TÊN BÁO CÁO Tác giả thuyết trình* Cơ quan tác giả thuyết trình
 
1
 
09h50 - 10h15 Vị thế vịnh Bắc Bộ đối với hợp tác phát triển giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước Đông Nam Á Trần Đức Thạnh, Đặng Hoài Nhơn, Nguyễn Văn Thảo Viện Tài nguyên và Môi trường Biển
2 10h15 - 10h40 Địa lý, Thông tin Địa không gian trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Phạm Quang Vinh*,
 Bùi Quang Thành*
Viện Địa lý
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
3 10h40 - 11h05 Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm đa tai biến chi tiết đến cấp xã ở vùng núi Tây Bắc trên cơ sở tích hợp địa thông tin và công nghệ đa phương tiện Nguyễn Ngọc Thạch*, Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Quốc Huy, Lại Tuấn Anh, Đặng Ngô Bảo Toàn Hội Địa lý Việt Nam
4 11h05 - 11h30 Nền tảng ArcGIS trong cách mạng công nghiệp 4.0 (ArcGIS Platform in Revolution 4.0) Đỗ Công Chung* Công ty TNHH ESRI Việt Nam
5 11h30 -11h45 THẢO LUẬN    
 
 BUỔI CHIỀU (13h30 - 16h30): BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI CÁC TIỂU BAN
TIỂU BAN 1:  ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(13h30 - 16h30, Địa điểm: Hội trường Đại học Huế - Tầng 3, 01 Điện Biên Phủ)
Chủ trì:  - PGS.TS. Đặng Văn Bào (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội)
              - TS. Nguyễn Hữu Xuân (Trường Đại học Quy Nhơn)
Thư ký: - TS. Trần Thị Tuyến (Trường Đại học Vinh) 
  TT Thời gian báo cáo và thảo luận TÊN BÁO CÁO Tác giả thuyết trình* Cơ quan tác giả thuyết trình
1 13h30 - 13h55 Tiếp cận nghiên cứu phát triển các tiểu vùng vùng Tây Bắc Nguyễn Ngọc Khánh*, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Khanh Vân Hội Địa lý Việt Nam
2 13h55 - 14h20 Tái   cơ   cấu   ngành   nông   nghiệp huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thích ứng với biến đổi khí hậu Phan Anh Hằng, Lê Anh Toại*, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Ngọc Đàn, Nguyễn Trọng Quân Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
3 14h20 - 14h45 Nghiên cứu sinh thái cảnh khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum, phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững Hà Quý Quỳnh*,  Nguyễn Đình Kỳ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4 14h45 - 15h00 GIẢI LAO
5 15h00 - 15h25  Nghiên cứu cảnh quan không gian bảo tồn Kon Ka Kinh - Kon Chư Răng cho bảo tồn ĐDSH Nguyễn Đăng Hội*, Nguyễn Cao Huần, Ngô Trung Dũng, Đặng Hùng Cường Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga
6 15h25 - 15h50 Cảnh báo diễn biến lòng dẫn sông theo cách tiếp cận địa lý tổng hợp: Nghiên cứu trường hợp tại sông tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp Trịnh Phi Hoành*, Nguyễn Thám, Phạm Thị Bạch Tuyết, Lê Văn Hải Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM
7 15h50 - 16h15 Giá trị tài nguyên di sản địa mạo núi lửa cao nguyên Pleiku và khu vực lân cận tỉnh Gia Lai Uông Đình Khanh, Nguyễn Thanh Tuấn,  Bùi Quang Dũng*, Chu Anh Dũng Viện Địa lý
8 16h15 - 16h30 Thông báo Đại biểu di chuyển về Hội trường Đại học Huế - Tầng 3 Chủ trì Tiểu ban  

TIỂU BAN 2: ĐỊA LÝ  KINH TẾ -XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ DU LỊCH
(13h30 - 16h30, Địa điểm: Phòng P.I.2 - Tầng 1 – Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ)
 
Chủ trì:    - GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức (Hội Địa lý VN)
                 - PGS. TS. Nguyễn Thị Trang Thanh (Trường Đại học Vinh)
Thư ký:   - TS. Phạm Thị Trầm (Viện Địa lý Nhân văn)
 
TT Thời gian báo cáo và thảo luận TÊN BÁO CÁO Tác giả thuyết trình* Cơ quan tác giả thuyết trình
1 13h30 - 13h55  Mô hình phát triển bền vững biển đảo:Hiện trạng phát triển và định hướng cho các đảo ven bờ Việt Nam Trần Văn Trường*, Nguyễn Thị Hà Thành, Đặng Hữu Liệu, Nguyễn Cao Huần, Đặng Văn Bào, Trương Quang Hải Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG. Hà Nội
2 13h55 - 14h20 Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của dịch vụ du lịch hộ gia  đình  tại  các  huyện  miền  núi  A Lưới và Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Văn Tin, Nguyễn Hoàng Sơn, Đặng Thùy Dung, Nguyễn Trọng Quân* Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế
3 14h20 - 14h45 Giải pháp để phát triển du lịch cộng đồng vùng lòng hồ thủy điện Sơn La Đỗ Thị Mùi* Trường Đại học Tây Bắc
4 14h45 - 15h00 GIẢI LAO
5 15h00 - 15h25 Phát triển sinh kế nuôi trồng thủy sản ven biển tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh biến đổi khí hậu Trần Thị Hồng Nhung* Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
6 15h25 - 15h50 Phát triển du lịch theo tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Anh* Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
7 15h50 - 16h15 Sử dụng chỉ số khí hậu du lịch (TCI) đánh giá tài nguyên khí hậu vùng biển Đông Bắc Việt Nam Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thu Nhung*, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Bắc, Dương Thị Hồng Yến Viện Địa lý
8 16h15 - 16h30 Thông báo Đại biểu di chuyển về Hội trường Đại học Huế - Tầng 3 Chủ trì Tiểu ban  
 

TIỂU BAN 3: BẢN ĐỒ, VIỄN THÁM, GIS VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
(13h30 - 16h30, Phòng P.I.1 - Tầng 1 - Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ)
Chủ trì:           - TS. Đào Đình Châm (Viện Địa lý)
- PGS.TS Phạm Việt Hòa (Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM)
            Thư ký:          - TS. Đỗ Thị Việt Hương (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)
TT Thời gian TÊN BÁO CÁO Tác giả thuyết trình* Cơ quan tác giả thuyết trình
1 13h30 - 13h55 Giải pháp xây dựng mô hình tích hợp thư viện điện tử và atlas điện tử vùng Tây Nguyên Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Đình Kỳ*, Lê Thị Kim Thoa, Lê Đức Hoàng, Phí Thị Thu Hoàng, Nguyễn Thị Bích Viện Địa lý
2 13h55 - 14h20 Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS 3D thực tế phục vụ quản lý, quy hoạch, phát triển đô thị Hoàng Dương Huấn* Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ
3 14h20 - 14h45 Ước tính độ dẫn điện của đất lúa đã gặt sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 và dữ liệu đo đạc mặt đất, thí nghiệm tại tỉnh Bến Tre Tống Thị Huyền Ái*, Nguyễn Vũ Giang, Phạm Việt Hòa Viện Công nghệ Vũ trụ
4 14h45 - 15h00 GIẢI LAO
5 15h00 - 15h25 Đánh giá cấu trúc cảnh quan huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2010 - 2018  Huỳnh Song Nhựt*, Nguyễn An Bình, Nguyễn Ngọc Ẩn, Trần Anh Phương, Phạm Việt Hòa Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM
6 15h25 - 15h50 Đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở đất dựa vào công nghệ GIS và phân tích đa tiêu chí ở khu vực miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế Hà Văn Hành, Nguyễn Quang Việt*, Trương Đình Trọng, Nguyễn Phước Gia Huy Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
7 15h50 - 16h15 Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên, cảnh báo thiên tai Trần Xuân Mùi*,
Võ Văn Trí
BQL Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
8 16h15 - 16h30 Thông báo Đại biểu di chuyển về Hội trường Đại học Huế - Tầng 3 Chủ trì Tiểu ban  
 
 

TIỂU BAN 4: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỊA LÝ
(13h30 - 16h30, Phòng P.I.7 - Tầng 1 - ĐẠI HỌC Huế, 01 Điện Biên Phủ)
Chủ trì: - PGS.TS. Lương Thị Vân (Trường Đại học Quy Nhơn)
             - PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Liên (Trường Đại học Sư phạm, ĐH Thái Nguyên)
Thư ký: - TS. Lê Phúc Chi Lăng (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế)
TT Thời gian báo cáo và thảo luận TÊN BÁO CÁO Tác giả thuyết trình* Cơ quan tác giả thuyết trình
1 13h30 - 13h55 Xác định các năng lực đặc thù địa lý và đánh giá năng lực đạt được của học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông mới  Nguyễn Viết Thịnh*, Đỗ Thị Minh Đức Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2 13h55 - 14h20 Địa lí Việt Nam: Góc nhìn từ sự thay đổi khuôn mẫu tư duy (paradigm 4.0) Đặng Văn Phan, Dương Quỳnh Phương, Vũ Như Vân* Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
3 14h20 - 14h45 Đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học địa lí nghiên cứu thực tế tại trường THPT thực hành sư phạm, ĐẠI HỌC Cần Thơ Hồ Thị Thu Hồ, Quan Văn Út, Nguyễn Thị Ngọc Phúc*, Lê Văn Nhương, Trịnh Chí Thâm Trường Đại học Cần Thơ
4 14h45 - 15h00 GIẢI LAO
5 15h25 - 15h50 Tổ chức hoạt động ngoại khóa biển đảo trong dạy học địa lí cho học sinh   trung   học   thành   phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Lê Thị Lành*, Nguyễn Hữu Xuân Trường Đại học Quy Nhơn
6 15h00 - 15h25 Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Địa chất học cho sinh viên ngành Sư phạm Địa lí Trường ĐẠI HỌC Cần Thơ qua hoạt động dạy học trải nghiệm Huỳnh Hoang Khả* Trường Đại học Cần Thơ
7 15h50 - 16h15 Đánh giá năng lực và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành sư phạm địa lý, Trường ĐẠI HỌC Đồng Tháp Phùng Thái Dương* Trường Đại học Đồng Tháp
8 16h15 - 16h30 Thông báo Đại biểu di chuyển về Hội trường Đại học Huế - Tầng 3 Chủ trì Tiểu ban  
 
  
Thời gian TỔNG KẾT HỘI NGHỊ
Địa điểm: Hội trường Đại học Huế - Tầng 3, 01 Điện Biên Phủ
16h30 - 17h30 Chủ trì:      - GS.TS. Trương Quang Hải (Phó Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam)
   Thư ký:     - TS. Đỗ Thị Việt Hương (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

 Đại diện các Tiểu ban:
 1. PGS.TS. Đặng Văn Bào
 2. GS.TS. Đỗ Thị Minh Đức
 3. TS. Đào Đình Châm
 4. PGS.TS. Lương Thị Vân
 - Trưởng các Tiểu ban trình bày kết quả (10 phút/người)
 - GS.TS. Trương Quang Hải - Phó Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam: Tổng kết về các báo cáo khoa học tại Hội nghị
 - GS.TS. Nguyễn Cao Huần - Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam: Thông báo kế hoạch hoạt động của Hội trong thời gian tới
 - Trao quyền cho đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Địa lý lần thứ XII
 - Tuyên bố bế mạc Hội nghị (BTC Hội nghị)
18h00 THAM DỰ TIỆC CHIÊU ĐÃI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ
Địa điểm: Nhà hàng Nam Châu Hội Quán (04 Kim Long, thành phố Huế)
 
THAM QUAN THÀNH PHỐ HUẾ VÀ KHU VỰC PHỤ CẬN
 
Thời gian: Ngày 21/4/2019
Thành phần: Danh sách đại biểu đăng ký ở BTC
Kinh phí tham quan, Quý đại biểu tự túc (tiền tour tham quan + tiền xe) được chia đều cho các đại biểu đăng ký, BTC chỉ hỗ trợ công tác tổ chức tour

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Tuấn

Các mốc thời gian
Gửi bài cho BTC Hội thảo
Thống kê
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay168
  • Tháng hiện tại3,849
  • Tổng lượt truy cập4,524,231
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây