Thông báo số 1

Chủ nhật - 15/01/2017 16:43
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKTVN
       HỘI ĐỊA LÝ VIỆT NAM
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
                                                            Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2017
THÔNG BÁO SỐ 1
V/v Tổ chức Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X năm 2018
Kính gửi: .........................................................................................................................................................
Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, đặc biệt là trong trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta khẳng định: “Khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”; “Là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại”. Những thập kỷ qua, khoa học Địa lý ngày càng khẳng định vai trò quan trọng và đã có những đóng góp to lớn, thiết thực cho sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước.
Nhận được sự đồng ý của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự nhất trí của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và Hội Địa lý Đà Nẵng, nay Hội Địa lý Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN tổ chức Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X.
1. Cơ quan tổ chức:
- Hội Địa lý Việt Nam.
- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
2. Chủ đề khoa học của Hội nghị:Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững
3. Mục tiêu:
- Giới thiệu những thành tựu mới, đề xuất, thảo luận và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cho ngành Địa lý trong giai đoạn tới theo hướng chú trọng và đẩy mạnh mối quan hệ liên kết Vùng;
- Tổng kết và đánh giá những kết quả nghiên cứu, đào tạo đạt được của các nhà khoa học Địa lý trên phạm vi cả nước nhằm phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới giáo dục và hội nhập sâu rộng ở khu vực và quốc tế.
4. Các nội dung của Hội nghị:
Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X tập trung vào các nội dung chính sau:
- Khoa học Địa lý nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn trong mối quan hệ liên kết Vùng nhằm thúc đẩy sự phối hợp giữa các vùng tự nhiên - kinh tế, giữa các địa phương trong nội vùng cũng như trên phạm vi khu vực và quốc tế để giải quyết những vấn đề về mặt tự nhiên, kinh tế, quy hoạch, giao thông, sử dụng lao động, ứng phó biến đổi khí hậu,…
- Khoa học Địa lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh đất nước, các vùng lãnh thổ và biển đảo của Việt Nam;
- Các kết quả nghiên cứu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành Địa lý và các lĩnh vực có liên quan: Địa lý tự nhiên, tài nguyên và môi trường, Địa lý kinh tế, xã hội và nhân văn, Địa lý y học, Địa lý quân sự, Địa chính trị, Địa lý công nghiệp, thương mại, du lịch, đô thị,…
- Trao đổi về những kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS, GPS, Viễn thám trong thời gian qua; Thảo luận về sự hợp tác trong thời gian tới nhằm nâng cao năng lực ứng dụng GIS, GPS và Viễn thám trong quản lý nhà nước, ứng dụng sản xuất và giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.
- Trao đổi về việc đào tạo Địa lý và các ngành học có liên quan trong mạng lưới các Trường Phổ thông, Cao đẳng, Đại học của Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực thực hành. Công bố các công trình và kết quả nghiên cứu, giảng dạy Địa lý trong các trường đại học, cao đẳng và phổ thông. Khoa học Địa lý đóng góp cho sự nghiệp đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu theo hướng nghề nghiệp và phổ cập kiến thức cho cả cộng đồng.
5. Thành phần tham dự Hội nghị:
- Các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng viên các Trường Đại học, Viện và Trung tâm nghiên cứu, giáo viên các trường Trung học phổ thông cũng như chuyên gia nước ngoài và các cơ sở đào tạo Địa lý các nước.
- Các nhà quản lý, cán bộ, chuyên viên của các Sở, Ban ngành, Công ty, Doanh nghiệp trong cả nước có liên quan đến khoa học Địa lý.
6. Thời gian: 02 ngày (dự kiến ngày 21 và 22 tháng 4 năm 2018).
7. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng.
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
8. Kế hoạch nhận bài, báo cáo khoa học và đăng ký tham dự hội nghị:
- Bản tóm tắt báo cáo (theo mẫu): Trước ngày 20-11-2017
Báo cáo toàn văn:                       Trước ngày 20-01-2018
- Đăng ký tham dự hội nghị:         Trước ngày 10-03-2018
9. Thể lệ gửi bài:
Hội nghị khoa học Địa lý lần thứ X tập trung cho chủ đề: “Khoa học Địa lý Việt Nam gắn với sự phát triển đất nước trong mối quan hệ liên kết Vùng”.
- Công trình khoa học được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Hội nghị khoa học Địa lý không nhận đăng các bài đã được công bố trên những ấn phẩm khác.
- Bài viết rõ ràng, không sai chính tả, hành văn súc tích, ngắn gọn, dùng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường theo quy định của Nhà nước hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên môn hẹp. Bài viết được phân rõ thành các phần, mục và tiểu mục. Các công thức viết rõ theo ký hiệu thông dụng.
- Bài viết được soạn trên Microsoft Word (mã Unicode, font Times New Roman, size 12), khổ giấy A4, không quá 10 trang, cách dòng đơn, cách đoạn 6pt, lề trên 3cm, lề dưới 3cm, lề trái 3cm, lề phải 2.5cm, có đánh số trang (đặt dưới, giữa trang). Các công thức Toán học dùng MathType, hình vẽ rõ ràng và đánh số thứ tự, kích thước không quá 7x14cm, định dạng PNG, JPG, tên hình vẽ đặt phía dưới, tên bảng biểu đặt phía trên.
- Danh mục tài liệu tham khảo không quá 10 tài liệu (trừ trường hợp tài liệu có liên quan trực tiếp với trích dẫn); tài liệu tham khảo viết bằng các thứ tiếng ngoài hệ chữ La tinh được chuyển sang kí tự La tinh; sắp xếp theo thứ tự như sau: số thứ tự, tên tác giả (sắp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài), tên ấn phẩm (in nghiêng), năm xuất bản (trong ngoặc đơn), cơ quan xuất bản, tập, số trang, nơi xuất bản.
- Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Ví dụ: [1], [10, tr. 10 -11],...
- Bài viết phải kèm theo tóm tắt (Abstract) từ khóa (Keywords) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh (tùy ngôn ngữ viết bài). Mỗi phần tóm tắt không dài quá 200 từ, cần nêu bật những nội dung chính, đóng góp mới của công trình. Từ khóa cần cụ thể, liệt kê từ 3 - 5 từ. Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, địa chỉ liên lạc, điện thoại, email.
10. Địa chỉ đăng ký và gửi bài:
Đăng ký và gửi bài trực tiếp trong các mục Đăng ký và gửi bài hội nghị trên website: http://geographyconference.com.
Danh sách các bài trên Kỷ yếu Hội nghị sẽ được công bố trên các website:
- Website của Hội nghị Địa lý: http://geographyconference.com;
- Website của Viện Địa lý: http://ig-vast.ac.vn;
- Website của Trường Đại học Sư phạm: http://ued.udn.vn;
- Website của Khoa Địa lý - Trường ĐHSP – ĐHĐN: http://geo.ued.udn.vn.
Để kịp thời gian gửi phản biện, biên tập và in Kỷ yếu của Hội nghị, Ban tổ chức Hội nghị trân trọng đề nghị các Hội Địa lý địa phương, các cơ quan liên quan thông báo đến tất cả các nhà khoa học quan tâm kịp thời đăng ký và gửi bài cho Hội nghị Địa lý lần thứ X.
Mọi thông tin về hội nghị xin liên hệ:
- Văn phòng Hội Địa lý Việt Nam - Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT: 024 - 38361202, FAX: 024 - 38361192, Email: phhoanghai@yahoo.com.
- Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng; Địa chỉ: 459, Tôn Đức Thắng, Tp. Đà Nẵng.
ĐT: (84) - 0236 – 3733293 (số máy lẻ 132), hoặc 0903.575.216 (TS. Trương Phước Minh), FAX: (84) - 0236 - 3842953, Email: truongphuocminh@gmail.com.
- Tham khảo thông tin Hội nghị trên Website: http://geographyconference.com; http://ig-vast.ac.vn; http://ued.udn.vn; http://geo.ued.udn.vn.
Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các nhà khoa học, các giảng viên, giáo viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và quan tâm gửi bài cho Hội nghị khoa học nói trên.
    HỘI ĐỊA LÝ VIỆT NAM        TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐH ĐÀ NẴNG
           
CHỦ TỊCH                                          HIỆU TRƯỞNG
            (Đã ký)                                                  (Đã ký)                     
GS.TS. Nguyễn Cao Huần                       PGS.TS. Lưu Trang


P/S: Các nhà khoa học có thể tải thông báo tại địa chỉ
https://drive.google.com/file/d/0B52K7Y2Fexk5dDBUQ1kxV2VlemM/view

  Ý kiến bạn đọc

Các mốc thời gian
Gửi bài cho BTC Hội thảo
Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay181
  • Tháng hiện tại3,862
  • Tổng lượt truy cập4,524,244
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây