Chương trình Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ VIII

Thứ ba - 07/06/2016 10:15
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐỊA LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII (NGÀY 01/11/2014)

BUỔI SÁNG: 7h30 – 11h45
PHẦN I. KHAI MẠC
07h30 08h00:        Đón tiếp đại biểu
08h00 08h30:       Văn nghệ chào mừng
08h30 09h30:       Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
                                 Phát biểu của Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam: GS.TS. Nguyễn Cao Huần
                                 Phát biểu chào mừng của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
                                 Phát biểu của đại biểu, khách mời 
09h30 10h00:       Báo cáo tổng thuật (Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) 10h00 10h15:       Nghỉ giải lao
PHN II: PHIÊN HP TOÀN TH
Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:
− GS.TS Nguyễn Cao Huần – Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam
− GS.TS Đỗ Thị Minh Đức – Phó Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam
− PGS.TS Tạ Đức Thịnh – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo
− PGS.TS Nguyễn Kim Hồng– UVTV BCH Hội Địa lý Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM
− PGS.TS Đặng Văn Phan– Phó Chủ tịch Hội Địa lí Việt Nam, Chủ tịch Hội Địa lý TP Hồ Chí Minh
Thư ký: 
− TS Nguyễn Thị Bình – Trường Đại học Sư phạm TPHCM − TS Dương Quỳnh Phương – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.
          
PHẦN III. BÁO CÁO KHOA HỌCTẠI HỘI ĐỒNG CHUNG (HỘI TRƯỜNG LỚN)
Từ 10h30 – 11h45
Chủ tọa: GS.TS Trương Quang Hải (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội); GS.TS Nguyễn Viết Thịnh (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)
 

BUI CHIU (13h30-17h30) TIỂU BAN I: ĐỊA LÝ BIỂN - ĐẢO  (13h30-16h30, Phòng Sunflower, Tng M)

Chủ tọa:PGS.TSKH. Nguyễn Văn Cư (Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
Thư ký: TS Lê Thanh Hòa (Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM)
 
TT TÁC GIẢ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TÊN BÁO CÁO
Khoa h
 Nguyễn Văn Cư,  Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa an ninh, an toàn, gic công nghệ  vphụng chc v phát tri quyn bin kinh tển đảo cế biủa đất nướn, bảo đm c:
Nguyễn Quốc Cường học và Công nghệ Việt Nam
Thực trạng và định hướng phát triển
2   Lê Đức An, 
Uông Đình Khanh,  Tng Phúc Tun, 
Bùi Quang Dũng, 
Nguyễn Thị Hương
Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tài nguyên vị thế các đảo ven bờ Bắc Bộ
3   Trn Th Hng Ân, 
TSUTSUI Kazunobu
Trường Đại học Tottori, Nhật Bản Phân tích thc trng áp dng mô hình “UMIGYO” vào du lịch cộng đồng ở làng chài Nhật Bản
4   Lê Quang Cnh, 
Lê Văn Thăng
Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế  Một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ
5   Lê Năm,  Trường Đại học Sư phạm – Đại Tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản ở các

TT

TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN BÁO CÁO
  Nguyễn Hoàng Sơn học Huế huyện đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế
6   Vũ Văn Phái, 
Dương Tuấn Ngọc, 
Lưu Thành Trung, 
Vũ Lê Phương, 
Vũ Tuấn Anh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HN,
Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Viện Địa chất và Địa vật lý Biển,
Viện Hải Dương học Nha Trang
Biến động địa hình bờ và đáy biển các Tỉnh Nam Bộ từ năm
1965 đến nay
7   Nguyễn Thanh Tưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng Đánh giá tính bền vững của ngành du lịch đảo Cù lao Chàm, Thành ph Hi An, Qung Nam
8   Đặng Hòa Vĩnh, 
Phm Th Bích Thc
Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM Đặc điểm mưa vùng bán đảo Cà Mau và vấn đề khai thác phục vụ sinh hoạt.
9   Đào Ngọc Bích, 
Đoàn Thị Hạnh
Trường        Đại     học     Sư          phạm TPHCM Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến rừng ngập mặn Cần Giờ TPHCM – Bin pháp thích ng và bo tn
10 Trn Th Tú, 
Trn Hiếu Quang  
Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của rừng ngập mặn Rú
Chá, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
       
 
        TIỂU BAN II:ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  (13h30’-16h30’, Phòng 9A, Lu 9)
Chủ tọa: 
PGS.TS Đặng Văn Bào (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội); 
PGS.TS Nguyễn Thám (Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế) Thư ký: TS Lê Ngọc Thanh (Viện Địa lý Tài Nguyên TPHCM)

TT

TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

TÊN BÁO CÁO
Trường Đại học Khoa học Tự
Nguyễn Hiệu, nhiên (HBCRA) ội Nghiên c– ĐHQGứu H Hà Nang độội ng Anh khai thác, bảo tồn - Những giá trị độc đáo và vấn đề
1. Darryl Granger, Howard Limbert, i hc Purdue (M); Hang Sơn Đoòng
Vũ Anh Tài Trường ĐạViện Địa lý – Viện Hàn lâm KH&CN Việt nam
2. Lê Ngc Thanh,
Mai Trng Thông,
Nguyn Siêu Nhân
Viện Địa     lý        Tài      nguyên TPHCM Nhận dạng, đánh giá về xung đột môi trường ở Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1990 đến nay)
3. Nguyễn Đăng Hội, Nguyn Cao Hun Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga (Bộ Quốc Phòng),
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
Cnh quan nhân sinh vi vic xây dng khu vc phòng thủ ở Việt Nam giai đoạn hiện nay
4. Lưu Thế Anh,
Nguyễn Thị Thủy,
Nguyễn Đức Thành,
Hoàng Quc Nam
Viện Địa lý – Viện Hàn lâm
Khoa học và Công nghệ Việt
Nam
Đánh giá độ phì tự nhiên của đất Bazan tỉnh Đắk Lắk bằng hệ thống phân loại độ phì tiềm năng FCC
(Fertility Capacity Classification)
 
5. Nguyn Ngc Khánh Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ Đa dạng cảnh quan trong thực tiễn phát triển
6. Nguyễn Thế Tiến Viện Nhiệt đới Môi trường (Viện KH&CN quân sự) Gắn kết quy hoạch môi trường với quy hoạch sử dụng đất
7.  Lê Văn Thăng, Nguyn Huy Anh Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Huế Phân vùng lãnh thổ phục vụ đề xuất phát triển các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ở miền
Trung Vit Nam
8. Vũ Anh Tài Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
Nam
Đa đạng thảm thực vật tỉnh Hà Giang trên quan điểm sinh thái phát sinh thc vt
9. Nguyn Hu Xuân,
Ngô Anh Tú, Trần Sĩ Dũng,
Nguyễn Trọng Đợi
Trường Đại học Quy Nhơn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bình Định Đánh giá các nhân tố gây lũ lịch sử tháng 11/2013 trên lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định
 
10.
 
11.
 
 
T Th Ngc Bích,
Trần Văn Thương
 
Trường Đại học Sư phạm TPHCM
 
Hoàng Th Trang,
Đào Nguyên Khôi, Lê T Thành
 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM Trung tâm Quản lý Nước và
Biến đổi Khí hậu – ĐHQG
TPHCM
Biến đổi khí hậu và những tác động của nó đến đất nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2000 – 2012
Ứng dụng chỉ số chất lượng nước (WQI) và tương quan hồi quy đánh giá chất lượng nước dưới đất trên địa bàn thị xã Long Khánh, Đồng Nai
12.
13.
Nguyễn Lập Dân, Nguyên Đình Ninh,
Dương Thị Hồng Yến
Nguyn Ngc Ánh
Viện Địa lý – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam,
Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đề xuất mô hình tổ chức quản lý lưu vực sông khu vực Tây Nguyên
Ứng dụng chỉ tiêu chất lượng môi trường đất tổng cộng
(TSQI) trong đánh giá và thành lập bản đồ chất lượng môi trường đất tỉnh Hải Dương

TIỂU BAN III: ĐỊA LÝ KINH TẾ, XÃ HỘI, ĐỊA LÝ QUÂN SỰ 

(13h30 - 16h30, Phòng VIP, tng Trt)
Chủ tọa: GS.TS Đỗ Thị Minh Đức (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)
Thư ký: TS Nguyễn Hữu Xuân (Trường Đại học Quy Nhơn)

 
5   Nguyn Minh Hiếu,
Nguyn Th Bích Thy, 
Vũ Thị Bắc
Nhà XB Giáo dục Việt Nam.
Trường Đại học Hải Phòng.
Trường Phổ thông Năng khiếu –
ĐHQG TPHCM
Kinh tế dừa ở Bến Tre: Thực trạng và giải pháp 
6   Nguyễn Xuân Trường, 
Thân Th Huyn
Đại học Thái Nguyên Tiếp cn không gian theo chiu Bc - Nam trong phân tích tương quan phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa vùng Trung du - Min núi phía Bc Vit Nam
7  
Trương Văn Tuấn
Trường Đại học Sư phạm TPHCM
Tình trạng hôn nhân của người nhập cư các tỉnh vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 1999-2009 và một số nguyên nhân chính.
8   Phạm Thị Xuân Thọ, 
Nguyễn Trí
Trường Đại học Thủ Dầu Một Một số vấn đề trong chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tỉnh Bình Dương
9   Phạm Đỗ Văn Trung, 
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, 
Nguyn Hà Qunh Giao
Trường Đại học Sư phạm TPHCM Quy mô hộ gia đình và tình trạng hôn nhân dân số thành phố Cần Thơ trong quá trình đô thị hóa 
10 Lương Thị Vân, Ngô Anh Tú, Nguyn Th Huy Trường Đại học Quy Nhơn Tác động của đô thị hóa đến môi trường và sinh kế của dân cư thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 
TIỂU BAN IV: GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỊA LÝ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  (13h30-16h30, Phòng Lotus, tng M)
Chủ tọa: PGS.TS. Trần Viết Khanh (Đại học Thái Nguyên)
Thư ký : TS Nguyễn Văn Luyện (Trường Đại học Sư phạm TPHCM)
   
TT TÁC GIẢ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC TÊN BÀI BÁO
1. Trn Viết Khanh, 
Lê Minh Hi, 
Lê Thu Hương
Đại học Thái Nguyên Ứng dụng hệ thông tin địa lí (GIS) và Google Maps  bước đầu biên tập bản đồ du lịch trực tuyến tỉnh Hà Giang 
2. Vũ Thị Thơm, 
Đào Nguyên Khôi, 
Châu Nguyn Xuân Quang, 
H Long Phi
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
–ĐHQG TPHCM
Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi
Khí hậu – ĐHQG TPHCM
Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Bé
3. Phm Th Bình, 
Đoàn Thị Thân
Trường Đại học Sư phạm TPHCM Thực trạng vận dụng dạy học Dự án vào môn Địa lí bậc Trung hc Ph thông ti TP H Chí Minh
4. Nguyễn Đức Vũ, 
Nguyn Th Kim Liên
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đề xuất các mô hình dự án trong dạy học Địa lí 12
Trung hc Ph thông
5. Nguyn Th Ngc Phúc Trường Đại học Cần Thơ Phát triển những năng lực chuyên biệt cho giáo viên
Địa lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.Nghiên cứu thực tế tại Đồng bằng sông Cửu Long
6. Huỳnh Ái Phương, 
Đào Nguyên Khôi, 
Châu Nguyn Xuân Quang, 
H Long Phi
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM
Trung tâm Quản lý Nước và Biến đổi
Khí hậu – ĐHQG TPHCM
Ứng dng mô hình ANN trong tính toán ch s cht lượng nước (WQI) cho đoạn sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai  
7. Trn Th Thanh Thy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Kiểm tra đánh giá và định hướng dạy học phát triển năng lực cho người học trong môn địa lí ở trường phổ thông
8. Nguyễn Hoàng Sơn, 
Hoàng Thái Bình, 
Nguyễn Ngọc Đàn, 
Trần Phương Hà
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế Ứng dụng Viễn thám, GIS nghiên cứu đánh hiện trạng và dự báo xu hướng biến đổi bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế 
9. Ngô Thị Hải Yến Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sử dụng các kĩ thuật “các mảnh ghép”, “khăn trải bàn” và “ủng hộ - phản đối” trong dạy học Địa lí ở nhà trường phổ thông
 
 TỔNG KẾT HỘI NGHỊ (16h30-17h30) Hội trường lớn
< >Các Tiểu ban báo cáo tình hình: Trưởng các Tiểu ban trình bày 5 phút/người GS.TS Trương Quang Hải – Phó Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam: Tổng kết chung về các báo cáo khoa học trong Hội nghị GS.TS Nguyễn Cao Huần – Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam:Thông báo kế hoạch hoạt động của Hội Địa lý năm 2015, và 2016 Tuyên bố kết thúc Hội nghị (MC: ThS. Huỳnh Trung Phong, Trường Đại học Sư phạm TPHCM), chào cờ bế mạc Hội nghị (ThS. Huỳnh Công Ba - Trưởng Phòng Công tác Chính trị, Trường Đại học Sư phạm TPHCM) v       Tiệc chiêu đãi của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

  Ý kiến bạn đọc

Các mốc thời gian
Gửi bài cho BTC Hội thảo
Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay142
  • Tháng hiện tại3,823
  • Tổng lượt truy cập4,524,205
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây